Aprenentatge

BRAIN GYM ®

BRAIN GYM ®

Quina sensació corporal tinc?, Què sento?, Què penso? És una tècnica de Kinesiologia que ens ajuda a desbloquejar i alliberar i estrès, i a estableix nous patrons de moviment que condueixen a noves connexions neurològiques.