Mobilitat

BRAIN GYM ®

BRAIN GYM ®

Quina sensació corporal tinc?, Què sento?, Què penso? És una tècnica de Kinesiologia que ens ajuda a desbloquejar i alliberar i estrès, i a estableix nous patrons de moviment que condueixen a noves connexions neurològiques.

Kinesiologia

Kinesiologia

És una teràpia holística que utilitza el moviment i el test muscular per a la recerca de l'equilibri entre la nostra part estructural , química, intel.lectual i emocional, assolint així un estat de salut i autoconeixença més profund.